MLČANLIVOSŤ - jeden zo  základných princípov MEDIÁCIE

ČOKOĽVEK sa na MEDIÁCII povie, zostáva na mediácii

VŠADE TAM, KDE SA DÁ PROBLÉM VYRIEŠIŤ KOMUNIKÁCIOU, OTVÁRA MEDIÁCIA DVERE K DOHODE

RODINNÉ SPORY

SUSEDSKÉ SPORY

PRACOVNÉ SPORY

SPORY V ŠKOLÁCH A VO VEREJNEJ POLITIKE

Nie ste si istí, či je MEDIÁCIA najlepšia cesta VO VAŠOM PRÍPADE?

DAJTE MI VEDIEŤ. Prídeme na to!