NA SLOVÍČKO S MEDIÁTORKOU

 
DAJTE ŠANCU MEDIÁCII V spočíva podstata mediácie? Prečo je lepšie NEROBIŤ kompromisy? A čo má mediácia s meditáciou?
DETI A ROZVOD Je niečo dobré, čo si môžu deti z rozvodu zobrať? Áno! Záleží však na nás, rodičoch.
DETI A ROZVOD Ako povedať deťom o rozvode? Aká je prvá dôležitá otázka, ktorú si potrebujete zodpovedať?
DETI A ROZVOD Kedy a kde hovoriť s deťmi o tom, že sa chcete rozviesť
DETI A ROZVOD Vedeli ste, že aj deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú majú svoje práva?