Dokedy je rodič povinný platiť výživné?

1png

2png