Spory počas rozvodu, vysporiadanie majetku, konflikt v rodine, na pracovisku alebo v škole?
               A skúsili ste MEDIÁCIU?

Pomôže vám nájsť riešenie aj tam, kde teraz neviete nájsť ani spoločnú reč!


Čaro mediácie?

Povedzme, že ste uprostred konfliktu, ktorý skončil na súde. Konečne, po niekoľkých mesiacoch stojíte pred sudcom, ktorý má o celej situácii len toľko informácií, koľko sa vám podarilo dostať na papier pri písaní návrhu na súd. Kladie otázky, na ktoré v strese neodpoviete ani spolovice tak, ako ste to mali premyslené. 
Ale váš čas vypršal. Sudca si urobil poznámky, položil pár doplňujúcich otázok a celú vec uzavrel. V zmysle zákona. Rozhodol. O vás. S akým pocitom budete odchádzať zo súdu? Spokojní? Stotožnení s rozsudkom? Alebo s pocitom krivdy, že tak rozhodol, lebo nebola príležitosť povedať mu k tomu viac. Vysvetliť. Ak by viac pochopil, možno by rozhodol inak. 

ROZHODNITE ZA SEBA SAMI!  Príďte riešiť spor MEDIÁCIOU!

Čo to znamená "riešiť spor mediáciou"?

Povedzme, že ste uprostred konfliktu a namiesto súdu ste sa obrátili na mediátora. 
Pokiaľ aj druhá strana, bude ochotná využiť túto cestu riešenia vašej situácie, stretnete sa v priebehu pár dní v kancelárii mediátora. Počas jedného alebo viac stretnutí budete mať v príjemnom prostredí dosť času vysvetliť okolnosti, svoj pohľad na vec, návrhy na riešenie,  vypočuť si, ako situáciu vníma druhá strana a prečo má postoj, aký má. Možno sa mnoho vysvetlí a vy sa začnete na veci dívať inak. Možno vďaka tomu získate pochopenie druhej strany a zrazu nájdete spoločnú reč.
Výsledkom mediácie je DOHODA o tom, AKO VAŠU SITUÁCIU BUDETE RIEŠIŤ.
Dohoda, ktorej autorom ste vy a druhá strana.
Dohoda, ktorá má preto veľkú šancu, byť pre obe strany výhrou a serióznym záväzkom súčasne. 
A presne o to ide! Dohodnúť sa a dohodu dodržiavať!

Potrebujete mediátora?
Dajte mi vedieť!

Skúste toto skôr ako dáte VÝPOVEĎ

Konflikty na pracovisku väčšinou pramenia z nepochopenia. Stačí aj obyčajný mail, ktorý nás zastihne v inej nálade, akú mal človek, ktorý ho napísal. Aj slovíčko "prosím" môže byť slovo do bitky!

Čítajte viac